ජලයේ සිටින රකුසන් – පිරන්හා 

කලකට පෙර එක්තරා කාර්මික පුහුණුවකදී දකුණු ඇමරිකානු ජාතිකයෙක් මට මුණ ගැසිණි. ඔහුගේ ඇඟිලි දෙකක් තිබුනේ නැති හෙයින්, අඬු පඬු ඇල්ලීම අමුතු ආකාරයකට කළේය. එසේ ඇඟිලි නැතිවීම ඔහු උපන් ආකාරය වෙන්නට ඇතැයි සිතූ හෙයින් ඒ ගැන මා ඔහුගෙන් විමසුවේ නැත. නමුත් ඔහු මගේ මුහුණේ ඇති ප්‍රශ්නාර්ථය දකින්නට ඇත. ඔව්, එය ඔහු පිරන්හා හෙවත් පිරානා මසුන් අල්ලන්නට... Continue Reading →

ගෝල්ඩ් ෆිශ් මාළු බෝ කිරීම සහ මුහුණු පොත්වල එන ස්පෑම් පිස්සන්

ජීවිතය ඉතා කෙටිය. කෙනෙක් අවුරුදු සීයක් ජීවත් වුනද, එය හුදෙක් දින 36, 500 ක් පමණි. ඒ කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්නේ නැත්තේ ඇයිදැයි මට නම් නොතේරේ. මෙය හොඳටම තේරෙන්නේ ‘අන්තර් ජාළය’ යන මහත් බලවත් ආයුධය නැති නම් ය. එදා කුඩා වුන් වූ අපට මෙය හොඳින්ම තේරිණ. බොහෝ දෙනෙක්ට ‘අන්තර් ජාළය’ යන්නේ වටිනාකම ගැන, මෙලෝ අදහසක් නැත.... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑