පෙරේරා සහ අද්වකාත්

  තෝල්කයෙක් සහ පසුව නොතාරිස් කෙනෙක් ලෙස රාජකාරිය කල පෙරේරා, විශ්‍රාම ගිය විට කලේ, හිතවත් අද්වකාත් මහතෙක් සඳහා අවශ්‍ය වන බූදල් නඩුවල රපෝර්තු සඳහා, පැරණි ඔප්පුවල පිටපත් සෙවීමය. ඔහු, කච්චේරියේ ඇති ඒ ඒ ඔප්පුඇති ලාච්චු, අල්මාරි සහ රාක්ක ගැන හොඳ දැනීමක් ඇති කෙනෙක් විය. ඒ ඒ දාතම ඇති ඔප්පු, පෙත්සම් ඇති රාක්ක එක් එක් දිස්ත්‍රික්ක... Continue Reading →

භාෂා විකාශය

භාෂා විකාශය … “ එක එක  මිනිස්සු නොයෙක්  භාෂා කතා කරන්නේ ඇයි?”...මේ ප්‍රශ්නය මා භාෂා පිලිබඳ විශේෂඥයෙක් ගෙන් ඇසුවේ අවුරුදු බොහෝ ගණනකට පමණ පෙරය ඔහු, එයට දුන් පිළිතුර මෙසේ විය. එය එදා මා ලියා ගත්තෙමි… … “ඕක කියලා දෙන්න වෙන්නේ, ඉන්දියාව ආශ්‍රිතව ඇති මහා විශාල ප්‍රමාණයක් භාෂා ගණනක් ඇති වූ ආකාරය කල්පනා කලොත් විතරයි. මොහොන්ජෝ... Continue Reading →

ප්‍රස්ථා පිරුළු

ප්‍රස්ථා පිරුළු  ... සිංහළ භාෂාව භාවිතා කර කිසියම් අදහසක් හොඳින් නිරූපණය කරන්නට හැකි වන්නේ, එහි ඇති එක් එක් ආකාරයේ අනන්‍යතා හේතුවෙනි. ප්‍රස්ථා පිරුළු මෙයට එක් උදාහරණයකි. කිසියම් අදහසක් වඩා සිත් ගන්නා ආකාරයට, ප්‍රාණවත්ව ඉදිරිපත් කිරීමට උගත් සමාජයේ පමණක් නොව, ගමේ ගොඩේ සාමාන්‍ය සමාජයේද ප්‍රස්ථා පිරුළු භාවිතා වේ. සමාජයේ දුර්වල තැන් වලට පහර ගැසීමටත්, වාද විවාද... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑