පැරණි තෙස්තමේන්තුවේ කියන ස්වර්ගය කුමක්ද ?

නයිල් ගංගා ශිෂ්ටාචාරය දියුණුවත්ම ඊජිප්තුවේ පිරමීඩ තැනින. ඒවා තනන්නට බොහෝ කලකට ප්‍රථමයෙන්, ටයිග්‍රීස් සහ යුප්‍රටීස් ගංගා ආශ්‍රයෙන් ආසියාවේ තවත් ශිෂ්ටාචාරයක් බිහි විය. මේ ශිෂ්ටාචාරය ඇති වූ භූමියට බැබිලෝනියාව සේද, මෙසපොටේමියාව සේද කියනු ලැබේ. මෙය පරණ තෙස්තමේන්තුවේ කියවෙන ස්වර්ගය බව විද්වතුන්ගේ පිළිගැනීමකි.   මේ භුමියේ මුලින්ම ජීවත්වුනේ ගංගා ගලන කඳු උඩින් පැමිණි ‘සුමේරියන්’ යන ජන කොට්ටාශය... Continue Reading →

ලෙබනනය – සාමාන්‍ය සිරිත් විරිත්

ලෙබනනය - සාමාන්‍ය සිරිත් විරිත් ... මුහුදේ ස්නානයෙන් පසු, පැය කීපයකින් කඳු කරයේ හිම ක්‍රීඩා වලට යෑමට තරම්, ලෙබනනය කෙමෙන් වෙනස් වන දේශ ගුණයකින් යුතුවේ. ඒ යන අතර, ඉතාම නවීන තාක්ෂණයේ සිට, අතින් කපු කැටීමෙන් රෙදි වියන අකාරයද, ඔටුවන් විසින් අදින ලද පැරණි නගුල මගින් පොළව හාන ආකාරයද ඔබට දැක ගත හැක. ඔවුන්ගේ ඉතිහාසය අවුරුදු... Continue Reading →

ලෙබනනය : ජයිතා ග්‍රෝටෝ හෙවත් ජයිතා ගල් ගුහා

ලෙබනනය : ජයිතා ග්‍රෝටෝ හෙවත් ජයිතා ගල් ගුහා   … ලෙබනනය කිව්වාම මතක් වෙන්නේ යුද්ධ වලට මැදිව ඇති රටක් කියා. එක්තරා ආකාරයකට ලෙබනනයත් ලංකාවට සමාන රටක්. හේතුව විශාල රටක් වන සිරියාව අසල ලෙබනනය පවතින නිසා. එවිට සිරියාවේ බලපෑමෙන් මිදෙන්න ලෙබනනයට බැහැ. එයට ඉංග්‍රීසියෙන් වචනයක් තියෙනවා. “Big brother concept” ලොකු අයියා ගේ ක්‍රමය...ඕනාවට වඩා මල්ලිගේ වැඩ... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑