මිනිස් චාරිකා [32-2] – ආදී පීරු වාසීන්.

පීරු දේශය අල්ලා ගන්නට 16 .වන සියවසේ එහි පැමිණි ස්පාඤඤ ජාතිකයන් කීවේ, පීරු ජාතිකයන් ම්ලේච්චයන් බවය. එහෙත් සත්‍ය වශයෙන්ම ම්ලේච්චයන් වූයේ රටවල් කොල්ල කෑමට පැමිණි යුරෝපීයයන්මය. පීරු ජාතිකයන්ට ඉතා දියුණු ශිෂ්ටාචාරයක් තිබිණ. මේ දේශය ශිෂ්ටාචාර කිහිපයක එකතුවක් විය. ඔවුන්ගේ ජල පවාහන ක්‍රම ඉතා විශේෂ දෙයක් විය. එක දිගට තනා තිබුණු ළිං පද්ධති පොලව යටින් සම්බන්ද... Continue Reading →

මිනිස් චාරිකා [32] – යුරෝපීයයන් ගේ චාරිකා.

යුරෝපයේ ප්‍රබෝධාත්මක කාලයේ මිනිසුන්, සංචාරයේ, වෙළඳාමේ යෙදීමේ මෙන්ම, දුර බැහැර රටවල් වල පදිංචි වීමද ආරම්භ කළහ. ලෝකය කෙමෙන් පුළුල් වීම ආරම්භ විය. එනම් ග්‍රීකයන් සහ රෝමන් වරු ලෝකය ගැන දැන සිටියේ මධ්‍යධරණී මුහුද අවට ඇති රටවල් පමණි. එතනින් එහාට ඇති රටවල් ගැන ඔවුන්ගේ තිබුනේ අපැහැදිළි මිත්‍යා මත මගින් පැහැදිළි කල දේශයන් විය. හෝමර් කතා කලේ... Continue Reading →

පීරු හී ගල් තාප්ප – ‘සක්සයිවාමන්’

එකක් ටොන් පණහක් පමණ උස ගල් භාවිතා කර තාප්ප සංකීර්ණයක් තනා ඇති ආකාරය පීරු හී ‘සක්සයිවාමන්’ හී දකින්නට ඇත. මේවා තැනුවේ කව්දැයි කිසි කෙනෙක් නොදන්නා අතර විශේෂයෙන්ම මේ ආකාරයේ තාප්පයක් තැනුවේ කුමක් නිසාදැයි යන්න විස්මය ගෙන දෙන කාරණයක් වේ. මේ එක ගලක් සාමාන්‍ය ට්‍රක් රථයක් පමණ වන අතර එකක් ටොන් 50 සිට ටොන් 125 පමණ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑