බ්‍රිතාන්‍යයේ වායු දූෂණය .

අහවල් දේකට බ්‍රිතාන්‍යයේ වායු දූෂණය අපට අදාල වන්නේ කෙසේද යයි කෙනෙක් සිතනු ඇත. එහෙත් මෙහිදී අපට සිතන්නට කාරණා දෙකක් ඇත. එකක් නම් වායු ගෝලය යන්න එක රටකට සීමා වී නැති බවය. අනෙක වන්නේ බ්‍රිතාන්‍යය වැනි සෞඛ්‍යය ගැන බොහෝ උනන්දු වන රටක මෙසේ වන්නේ නම් අපේ රටේ වායු දූෂණය නිසා මිනිසුන්ට එය කෙසේ බලපාන්නේද යන්නය.  ... Continue Reading →

ධනවත්, දුප්පත් සහ දූෂිත රටවල්.

196 ක් රටවල් අතරින් 25 ක් රටවල් ඉතා ධනවත් යයි කියනු ලැබේ. සාමාන්‍යයෙන් ගත් කල මේ රටවල එක මිනිසෙක්ගේ වාර්ෂික ආදායම ඩොලර් ලක්ෂයකි. එසේම දුප්පත්ම සේ සලකන රටවල් 20 ක්ද ඇත. මේ රටවල ඒක පුද්ගල ආදායම දළ වශයෙන් ඩොලර් 1000කි. එනම් එවැනි රටක මිනිසෙක්ගේ ආදායම දිනකට ඩොලර් 3 කටත් වඩා අඩු වේ.  මේ රටවල් වල... Continue Reading →

ගස් සිටවමු. 

ආරාමරොපා වනරොපා - යෙ ජනා සෙතුකාරකා -පපංච උදපානං ච - යෙ දදන්ති උපස්සයං- තෙසං දිවා ච රත්තො ච - සදා පුඤ්ඤං පවඩ්ඪති -ධම්මට්ඨං සීලසම්පන්නා- තෙ ජනා සග්ගගාමිනො. - සංයුත්තනිකාය. යම් කෙනෙකු අන්‍යයන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා මල් පල ආදියෙන් යුත් ආරාමයන් උයන් වවත් ද, සෙවණ පිණිස ගස් වවත් ද, ඒ දඬු පාලම් කරවත් ද, ළිං පොකුණු ආවාස... Continue Reading →

බලය විත්ති 102 – මොරොක්කෝව- පුනර්ජනනීය බලයෙන් පැය 24ම බල ශක්තිය ගැනීම.

හිරු ගෙන් ලැබෙන තාප බල ශක්තිය දර්පණ සමූහයක් මගින් නාභි ගත කර එමගින් ඝන ලුණු දිය කරන ආකාරය, ඔබ මේ වන විටත් දන්නවා ඇත. එසේ නැත්නම්  ‘බලය විත්ති 101’ ලිපිය බැලීම මැනවි. රත් කරන ලද ද්‍රව ලුණු ගබඩා කර, එම තාපයෙන් හිරු ගේ තාපය නොලැබෙන රාත්‍රී කාලයේ ටර්බයින කරකැවීම සිදු කෙරේ. මෙවැන්නක් ලංකාවේ කල හැකිද,... Continue Reading →

අපට අවශ්‍ය මෙවැනි නායකයන් වේ.

අපට අවශ්‍ය මෙවැනි නායකයන් වේ. ... බ්‍රිතාන්‍යයේ ආරක්ෂක සාමි වෙනුවෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත් ක්‍රොම්වෙල් සෙනෙවියා ගේ බලය, 17 වන ශත වර්ෂයේ මැද භාගයේ පිරිහී ගියේය. ඔහුගේ එක් සගයෙක්ට පමණක්, එවකට පත් වූ අළුත් ආණ්ඩුවෙන් විශේෂ බලයක් හිමිවිය. ඔහු මහජන මන්ත්‍රී ‘ඇන්ඩ්රු මාර්වෙල්’ නම් විය. හේ ප්‍රකට කවියෙක් මෙන්ම උපහාස රචනයේ පර තෙරට ගිය කෙනෙක් විය. ක්‍රොම්වෙල්... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑