නයිජීරියාවේ සහ කෙන්යාවේ වෙසෙන වීථි දරුවෝ. 

                              ඇත්තටම මා නයිජීරියාව සහ කෙන්යාව ගැන පමණක් කීවද, පාරට වැටුණු දරුවන් [Street children] අප්‍රිකා මහාද්වීපයේ වෙනත් රටවලද බොහෝ විට දැකිය හැක. ටැන්සානියාවේ ජීවත් වන එවන් අසරණ දරුවන්හට විශාල පිහිටක් වන අප්‍රිකාවේ ප්‍රධාන සංඝ නායක, ‘ගරුතර පූජ්‍ය පඥාසේකර නාහිමියන්’ මෙහිදී සිහිපත්... Continue Reading →

ටැන්සානියාව

ඔබට මොකක්ද ටැන්සානියාව කීවාම මතක් වෙන්නේ? ‘කිළිමන්ජාරෝ’ කඳු වැටිය ගැන අහලා තියෙනවද? ඔව් එය තමා මීටර් 6000ක් පමණ උස අප්‍රිකාවේ උසම කන්ද. එය තියෙන්නේ ටැන්සානියාවේ. ඒ කන්ද නගින එක ලෙහෙසි වැඩක් නොවේ. හේතුව කන්ද උඩ වාතය අඩු වීමෙන් ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයේ තුනී වීම නිසා හුස්ම ගන්න අමාරු වන නිසා. කන්ද අමාරුවෙන් නැග්ගත්, බොහොම හෙමෙන් නගින්න වෙන්නේ.... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑