මිනිස් චාරිකා [34] – පාහියන් හිමි ගේ චාරිකා.

ලංකාව ඇතුළු ලෝකයේ සිටින බොහෝ දෙනා, ‘මාර්කෝ පෝලො, ‘ඉබන් බතුතා’ වැනි සංචාරකයන්ගේ විස්තර දනී. එහෙත් ලංකාවටද පැමිණි චීන ජාතික පාහියන් හිමි ගේ චාරිකා ගැන දක්වන්නේ අල්ප උනන්දුවකි. ඒ උනන්දුව නැත්තේ ඔහු ලංකාවට පැමිණි නිසා ද ?  එසේත් නැතහොත් යුරෝපීය සහ අරාබි සංචාරකයන් මෙන් රටවල් අල්ලාගන්නට අවශ්‍ය දත්ත, ඒ ඒ රටවල් වලට සැපයුවේ නොමැති හෙයින්ද ?... Continue Reading →

මිනිස් චාරිකා [8] – පුරාණ චීනය.

චීනය අද මෙන් නොව,  කලකට පෙර ඉතා ගුප්ත වැසුණු දේශයක් විය.  අඩුම තරමේ බටහිර දේශයන්ට එය ගුප්ත වැසුණු දේශයක් විය. එයට එක් හේතුවක් වූයේ එතරම් දුරක් ගමන් කිරීමට හැකි නැව් එකළ නොතිබුණු හෙයිනි. තිබෙන රුවල් නැව් වල ගමනාගමනය ඉතා සෙමෙන් සිදු විය. තවද ගිරි හෙළ, කඳු, දුර්ග, සාගර සහ කාන්තාර පසු කර ගොඩබිමෙන් චීනයට යාමද... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑