ඝානාව 1 – චිථෞරි හෙවත් අප්‍රිකාවේ සර්ප දෙවිඳු සහ අන්ධකාර රාත්‍රිය – අප්‍රිකාණු ජන කතාවක්.

අප්‍රිකාණු සම්ප්‍රදාය අනුව අතීතයේ සිට පැවත එන ජන කතාවල ලෝකය සම්බන්දව මෙසේ කියවේ. ... ‘ලෝකය මිහිදුමකින් සහ සදාකාලිකව ඇද හැලෙන පින්නෙන් සහ මඳ වර්ෂාවකින් යුතු විය’…. ‘ලොව ඝන කැලෑවෙන් වැසී තිබිණ’… ‘සැම දෙයක්ම පොළවෙන් ලැබිණ’... ‘අවසානයේ කෙනෙක් මිය ගිය පසු පොළවටම ජීර්ණ වී, මහ පොළවේ දෙවියන් වෙත ඔවුන් ගියහ’ ... ‘ඒ මාතෘ දෙවියන් පොළවේ සයනය... Continue Reading →

ඝානාව

ගෝල්ඩ් කෝස්ට් ලෙස හැඳින් වූ බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිතයේ කොටසක් ලෙස ඝානාව පැවතිණි. එහෙත් ඝානාව ඊට පෙර අතීතයේ ඉහල තලයක සමාජ රටාවක් ඇති රටක් වශයෙන් පැවතුනා යයි මිනිසුන් කියති. සෙනෙගාලයට සහ කැමරුන් රටවල් අතරේ පිහිටා ඇති ඝානාව, අප්‍රිකාවේ බටහිර වෙරළේ පවතින්නේ අත්ලාන්තික් සාගරයට මුහුණ ලාය. ‘අයිවරි කෝස්ට්’ , ‘බූකිනා ෆාසෝ’ සහ ‘ටෝගෝ’ රටවල් මෙහි සීමා වේ.... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑