ලංකාවේ පිදුරු සහ පිටරට පිදුරු

ලංකාවේ පිදුරු සහ පිටරට පිදුරු     … කෘෂිකර්මයේ අපතේ යන පිදුරු වැනි දේවල් උපයෝගී කර යුරෝපයේ වහළවල් සෑදීමේ ක්‍රමය අතීතයේ කලේ දුප්පත් අය වුනත්, අද නම් එය කරන්නේ බොහෝ පොහොසත් අයයි. ජර්මනිය, බෙල්ජියම, පෝලන්තය, නෙදර්ලන්තය, අයර්ලන්තය වැනි රටවල්වල එය ජනප්‍රිය වුනත්, වැඩිම මේ ආකාරයේ ගොඩනැගිලි ඇත්තේ එංගලන්තයේ. එමෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිතයන් වලටත් ඔවුන් මේ ක්‍රමය... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑