කණිෂ්ට පාසැල් වල දරුවන්ට බල ශක්තිය ගැන ඉගැන්විය යුතු හේතුව. 

ඇටුවම් බසින ලද දේශපාලුවන් සහ උන්ගේ හෙන්චයියන් මෙන්ම, කොත්තුවක් කමින් ඉන්දියන් ටෙලියක් බලා නින්දට යන ඒක හේතුක ජීවීන්ට බල ශක්තිය ගැන ඉගැන්වීම, හරකුන්ට සහ එළ දෙනුන්ට අවකලනය කියා දෙනවාක් මෙනි.  ඒ අවාසනාවන්ත ජීවීන් අමතක කර ජීවිතය දෙස නැවුම් අයුරෙන් බැලිය හැකි, ප්‍රභාශ්වර මනසක් ඇති දරුවන්ගේ මනසේ ශක්තිය මොට වන්නට ප්‍රථමයෙන් බල ශක්ති ප්‍රගමනය ගැන වහාම... Continue Reading →

ගුරු වෘත්තියේ අත්දැකීම්

ගුරු වෘත්තියේ අත්දැකීම් ගුරු සේවයේ මා ලැබූ අමතක නොවන අත්දැකීම් අතුරින් කිහිපයකි මේ. මට බාරවී තිබුනේ 9 පන්තියයි. මේ කතාවේ කියවෙන ලමයි හතර දෙනාට, සිරි, විජිතා, සමන්ති සහ සේන යයි කියමු. සිරී ඉගෙනගන්නට උපතින්ම සමත්කම දැරූ ලමයෙකු විය. හැමදාම පන්තියේ පලමු වෙනියා වන ඔහු ඉගෙන ගන්නට දක්ෂ වුවද කිසි දින වෙලාවට පාසැල් පැමිණි ශිෂ්‍යයෙකු නොවීය.... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑