ස්කොච් කසිප්පු සහ පුනර්ජනන බල ශක්තිය.

                                                  ස්කොච් විස්කි වලට, “ස්කොච් කසිප්පු” යයි කීවේ ඇයි කියා කෙනෙක් අහන්න පුළුවන. ඊට හේතුව ලිපියේ අග ඇත. ඉන් පෙර ඔවුන් ඒ කසිප්පු හදන්නට, පුනර්ජනන බල ශක්තිය භාවිතා කළේ කෙසේද යයි බලමු. “නෝවා නවෝත්පාදනය” [Nova Innovation] සේ හඳුන්වන සමාගම, ස්කොට්ලන්තයේ බටහිර වෙරළට ඔබ්බෙන් දිය යට ටර්බයින මාලාවක් ස්ථාපනය කිරීමට සූදානම් වේ. එම ටර්බයින මගින් දේශීය ස්කොච්... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑