පැරණි තෙස්තමේන්තුවේ කියන ස්වර්ගය කුමක්ද ?

නයිල් ගංගා ශිෂ්ටාචාරය දියුණුවත්ම ඊජිප්තුවේ පිරමීඩ තැනින. ඒවා තනන්නට බොහෝ කලකට ප්‍රථමයෙන්, ටයිග්‍රීස් සහ යුප්‍රටීස් ගංගා ආශ්‍රයෙන් ආසියාවේ තවත් ශිෂ්ටාචාරයක් බිහි විය. මේ ශිෂ්ටාචාරය ඇති වූ භූමියට බැබිලෝනියාව සේද, මෙසපොටේමියාව සේද කියනු ලැබේ. මෙය පරණ තෙස්තමේන්තුවේ කියවෙන ස්වර්ගය බව විද්වතුන්ගේ පිළිගැනීමකි.   මේ භුමියේ මුලින්ම ජීවත්වුනේ ගංගා ගලන කඳු උඩින් පැමිණි ‘සුමේරියන්’ යන ජන කොට්ටාශය... Continue Reading →

මෙය minesweeper ක්‍රීඩාව නොවේ

                                                        ...මෙය minesweeper ක්‍රීඩාව නොවේ... ... මේ 2003 වසරේ සිට ආගමේ නාමයෙන් බැග්ඩෑඩ් නගරයේ පත්තු වුනු 'කාර් බෝම්බ වල සටහනකි'. ..."ෂියා සහ සුන්නි මුස්ලිම් වරු කියා දෙවර්ගයක් නැත"... කියා උඩ පනින අපේ මුස්ලිම් සහෝදරයන්ගේ ඇස්, මෙයින් වත් ඇරේ යයි සිතමි. සුන්දර බැග්ඩෑඩ් නගරයේ මට හමු වූ මහමුද් -ෆාතිමා යුවල අද ඒ බෝම්බ නිසා වැළලී ගොස්... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑