අයිවරි කෝස්ට් – ප්‍රසිද්ධ අප්‍රිකාණු නර්තනයක් සහ ‘ජෙලා’ ගේ සුන්දරත්වය.

ඉතා කුඩා එකෙක් කාලයේ, තාත්තාගේ කර මත හිඳ කෝලම් නැටුමක් දුටුවෙමි. එය බැලූ අපේ කුඩා ගම්මානයේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ හදවතින්ම නැගුනු අව්‍යාජ සතුට සහ මවිතය, නැවතත් මා දුටුවේ, දශක කීපයකට පසු ‘අයිවරි කෝස්ට්’ රටේ දීය. අද දින එවැනි රංගනයක් දැක සතුටු වෙන අය ලංකාවේ සිටීදැයි නොදනිමි. එවැනි රංගනයන්හී යෙදෙන තරුණ ශිල්පීන්ද අද නැත. වයෝවෘද්ධ ශිල්පීන් නැතිව... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑