“වේගවත් දුම්රිය මාර්ග සහ දේශීය ගුවන් ගමන් මාර්ග” – E&T කතුවැකි කාර්ය මණ්ඩලය විසිනි.

               
                                  පැය හතරහමාරකට අඩු දුම්රිය මාර්ග සහිත ගමන් සඳහා ගුවන් ගමන් තහනම් කළහොත් කුමක් වේද ? එවිට අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවා වල විමෝචනය අඩකින් කපා හැරිය හැක. [Intergenerational Foundation (IF)] මෙය එක්සත් රාජධානියෙන් ආරංචි වන දෙයකි. 

එවැනිම ප්‍රතිපත්තියක් අප්‍රේල් මාසයේදී ප්‍රංශයේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද අතර, එමඟින් රජය විසින් පැය දෙකහමාරක හෝ ඊට අඩු දුම්රිය හෝ බස් විකල්පයක් පවතින කෙටි දුර ගුවන් ගමන් තහනම් කළේය. 2019 දී CO2 මෙගා ටොන් 2.7 ක් විමෝචනය කිරීම සඳහා දේශීය ගුවන් සේවා වගකිව යුතු විය. කෙසේ වෙතත්, 2019 දී එක්සත් රාජධානියේ අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් වලින් CO2 විමෝචනයෙන් තුනෙන් දෙකක් (සියයට 62) පමණ දුම්රිය ජාලයෙන් සම්බන්ධ විය.

එංගලන්තය, වේල්සය සහ ස්කොට්ලන්තය හරහා සමහර නගරාන්තර ගමන් ඇත්ත වශයෙන්ම දුම්රියෙන් යාම වේගවත් වේ. නිදසුනක් ලෙස, “නිව්කාසල්-ලන්ඩන්” සහ “මැන්චෙස්ටර්-ලන්ඩන්” මාර්ගවල ගුවන් යානයට වඩා දුම්රියෙන් නගර මධ්‍යයේ සිට නගර මධ්‍යයේ සිට වේගවත්ව ගිය හැක. පැය 4.5ක් හෝ ඊට අඩු කාලයකදී දුම්රියෙන් ගමන් කළ හැකි මාර්ග තහනම් කිරීම මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් වලින් CO2 විමෝචනය සියයට 53කින් අඩු කිරීමටත්, මුළු එක්සත් රාජධානියෙන් CO2 විමෝචනය සියයට 33කින් අඩු කිරීමටත් එය හේතු වනු ඇත.

ගුවන් යානයකින් ගමන් කිරීම CO2 සහ අනෙකුත් හරිතාගාර වායු විමෝචනය අනුව දුම්රියෙන් ගමන් කිරීමට වඩා හත් ගුණයක් හානිකර වේ. අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවාවල අහිතකර පාරිසරික බලපෑම් ගුවන් ගාස්තුවලින් පිළිබිඹු නොවන බවත්, ගුවන් ඉන්ධන සහ මගීන්ගෙන් ප්‍රමාණවත් ලෙස බදු අය කිරීමට ඒ ඒ රජයයන් අපොහොසත් වී ඇත.

ගුවන් සේවා සඳහා බදු ප්‍රතිසංස්කරණ මගින් හරිත තාක්‍ෂණය සහ දැරිය හැකි සංචාර සඳහා රජයේ ආයෝජන සඳහා මුදල් රැස් කළ හැක. ගුවන් ගමන් සඳහා ඉන්ධන බද්ද අය කිරීම සහ ගුවන් මගී බද්ද වෙනුවට වැට් බද්දක් අය කිරීම 2019 දී භාණ්ඩාගාරයට පවුම් මිලියන 478 ක් දක්වා වැඩි වනු ඇත. දුම්රියෙන් ගමන් කිරීම සහ ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති දුම්රිය මාර්ගවල ධාරිතාව වැඩි කිරීම වැදගත් ය.

පියාසර කිරීම පරිසරයට හානි කරන බව මහජනතාව තේරුම්ගෙන ඇති වුවද ගුවන් යානාවලින් සහ දුම්රියවලට ඔවුන් දිරිමත් කිරීමට ප්‍රතිපත්තිමය සහාය අවශ්‍ය වේ. ප්‍රංශ ජාතිකයින්ට දුම්රිය හා සමාන අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් තහනම් කළ හැකි නම් එක්සත් රාජධානියටද කළ හැකිය.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: