අපි හරි වෙනස් රටක් ඕයි !

71656289_10157551533874894_1865396127348555776_nලංකාවේ මනු සතා, දෙදහස් පන්සීයේ මෙව්වා එක ගැන ඉඳ හිට කතා කර, හන්දියෙන් අහුලා ගත් කොත්තුවක් කා, රාත්‍රියේ ඉන්දියන් ටෙලියක් බලා, පැය පහක් නින්දකින් පසු අවදි වී, බස් බොඩියක් ගැසූ ඉන්දියන් ලොරියක නැගිට වැඩට යයි.

සතියකට දවස් හයක් වහලෙක් මෙන් වැඩ කරන ඒ ආකාරයේ මනු සතෙක්ට, සංවේදීව සිතන්න හැකි වේද ?

ඇත්තටම අපට ඇති ප්‍රශ්ණ අන් රටවල මිනිසුන්ට ඇත්තේම නැද්ද ? විශේෂයෙන්ම, රටක ජීවනාළිය වූ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් ඇතුළු පාසැල් සිසුන්ට පරිසරය ගැන අදහසක් ඇත්තේම නැද්ද ? ඔවුන් පාසැලෙන් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් කුමක් නම් ඉගෙන ගත්තේද ?

එකතු වී බස් රථ ගිණි තියන්නට, තේ කර්මාන්ත ශාලා සහ දුම්රිය ගිණි තියන්නට, කඩවල් කඩන්නට හැකි වුවද, පරිසරය විෂයේදී පමණක් ලංකාවේ මිනිසුන් නිදා සිටින්නට හේතුව කුමක්ද ?2019 සැප්තැම්බර් 20 වනදා රටවල් 150 ක දරු දැරියන්, පාසැල් ළමුන්, විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් මිලියන ගණනක් පරිසරය විෂයේ කල උද්ගෝෂණය ගැන ලංකාවේ කී දෙනෙක් දැන සිටියේද?

ඒ මිනිසුන් Climate strike කරන අතරේ අපේ මිනිස්සු Train strike වලට සම්බන්ද වූහ.   

එක් පින්තුරයක් වචන දාහක් වටී. දමා ඇති පින්තුර වලින් එය ඔබටම තීරණය කල හැක. තවත් ඈතට හිතන්න අවශ්‍ය නම් කැමති කෙනෙක්ට මේ පහත ලින්ක් එක කියවිය හැක….    

https://www.abc.net.au/news/2019-09-20/school-strike-for-climate-draws-thousands-to-australian-rallies/11531612?fbclid=IwAR2d3q32V41cFRMwQIOqPxbVrwKxjolHLbMkiWREI160wpT3BHIbaeGD4HE

One thought on “අපි හරි වෙනස් රටක් ඕයි !

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: