හුරතලා

dsc_0135හුරතලා

 

සෙක්කු ගෙදර සොපි හාමිට – පෙර පිනකින් ලැබුණ පුතා යම්තමකට දෙපය නගා – දුවන පනින කාලේ…
අහුවන දේ මොනවා හරි – කඩන බිඳින නිසා ඔන්න දවසින් වැඩි හරිය වගේ – කොටු කරලයි හිටියේ…

මේ හිර කොටුවෙන් පැනලා – ඔළුව පැළුණු දිනේ පටන් රෙදි කඹයක් ඉණේ දමා – ගෙයි කණුවක බැන්දා…
කොහොම නමුත් සොපි හාමිට – දරු කැක්කුම ඇති හන්දා බෙරිහන් දී අඬන පුතා – දිනයි දෙකයි බැන්දේ…

දවසක් ලිප ලඟට ගොසින් – පදමට නට නටා තුබුණ කිරි හොද්දට පයින් ගසා – කකුල පුච්ච ගත්තා…
වෙළඳාමෙන් දිවි රැකගෙන – දරුවන් තුන් දෙනකු හදන සොපියට මේ පුතා නිසයි – දැන් ඉහිලුම් නැත්තේ…

සූකිරි මාමගේ දින පොත – තීරු තීරු ඉරා දමා දවසක් දා ගුටිත් කාල –  පැයක් විතර ඇඬුවා…
තව දවසක් දෙපැත් කපා – තදින් වහින වරුසාවට පුළුන් කොට්ටයක් ගෙනවිත් – මිදුලට විසි කෙරුවා…

වෙළඳාමට ගොහින් ආපු – දවසක බැලුවම වෙලාව ටයිම්පීස් ඔරලෝසුවෙ – කෑලි තමයි දුටුවේ…
පෙරළි කරන නිසා ඉතින් – මේ හුරතල් පුතත් අරන් වෙළඳාමට යායුතු යයි – සොපි හාමිට හිතුණා…

පසුදා දෙහි, මිරිස්, කැකිරි – එළවලු ආදියෙන් පිරුණ වට්ටිය මැද හොඳ හැටිමේ – පුංචි පුතා ඉඳුවා…
බරටම බර ඉහට අරන් – කීයක්වත් සොයා ගන්න අඳුනන ගෙදරකට ගොහින් – වට්ටිය බිම තැබුවා…

පුංචි පුතා සෙල්ලම් පිට – අප්පුඩි ගසමින් උන්නා එළවළු නම් කිසිම දෙයක් – දකින්ට නැහැ තිබුණේ… ගෙදර ගොහින් දූලි නනා – තව කොපමණ පාඩු කළත් පුතුගේ එක සිනහ කටක් – අම්මට රන් දහසයි…

දිව රෑ නෙක වෙහෙස අරන් – අප ලොකු කළ බැවින් අපේ අම්මට සහ තාත්තටත් – වැඳුම් පිදුම් කරමු…

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: