රේස් විපත්තිය

                                                                         untitled9

රේස් විපත්තිය

අද පඩි නැත හෙට ඒවා – කියමින් බොරුවෙන් ගාවා සයිමන් පඩි රැගෙන එදා – රේස් යන්න ගෙට ආවා…

එවිටම ශුභ මොහොත ලඟයි – බැලුවා පෙර නිමිති හුඟයි කතරගමට බාර වෙමින් – යුග පා පෙරමුණට නගයි…

පෙර මඟ එන සිරියාවී – සුදු පිළියෙන් සිරි සේවි දිය කළයක් දී උකුළට – මොහුගේ සිතේ රඟ පාවී…

සෑත්තරයකුත් ඇහුවා – රේස් එකට මඟ කිව්වා දසාව බුදහුට ලැබුවාම – නුවණින් කල යුතු මෙව්වා…

එක වින් එකටයි දෙන්නේ – දහස් ගණන් මට එන්නේ කරදර රස්සාවල් කරලා -කුමටද මම වෙහෙසෙන්නේ…

සෝමට සාරිත් ගන්නම් – නැන්දට කම්බත් ගන්නම් රේස් දිනාලා අවුදින් – මගේ තරම පෙන්වන්නම්…

ගිය වතුපිටි අර ගන්නම් – පහයක් මම කර ගන්නම් අලුත් බයිසිකලයක් ගෙන – අද සුර කුමරෙක් වෙන්නම්…

ගන්නට ලොකු පවුම් මිටී – ලැබෙතැයි යන සිතින් දිටී සතුටු සාගරේ ගිලෙමින් – සයිමන් පිට්ටනිය දිටී…

දහස් දෙනාගේ මැද්දේ – තෙරපී කල යම යුද්දේ ටිකැට් දෙකක් ගත්තට පසු – පොකැට්ටුවට හොරු විද්දේ…

රුපියල් හැට අටයි අනේ – කුමක් වුණාදැයි නොදැනේ කදිරාපුර වැසි දෙවියනි -මෙ නඩුව ඔබ බලනු මැනේ…

රේස් ඇවිත් පියා මගේ – ඉඩමත් විකිණුනා වගේ මේ කල ගොන් කමින් තවත් – බැරිකම් ඉහළටම නැගේ…

දුප්පත් කම වැඩි වෙච්චී – ගෙවල් කුළිය ලියලච්චී පව්ලේ බර මට පටවා – මැරී ගියයි අප්පොච්චී…

අර තේ කඩයට දෙන්නත් – පොත් වල බඩු ටික ගන්නත් මොනවාද මම යොදන උපා – ගත්තු ණයෙන් බේරෙන්නත්…

සිත තුල විළි නැත පමණා – ගෙදරට සිය පා නැගුණා අම්මගේ ගෙරවුම් ඇහුවම – මරණය සරණයි හිතුණා…

ලිඳ ළඟ කඹයක් තිබුනා – එය ගෙන ගහකට නැගුණා සයිමන් බෙල්ලට තොණ්ඩුව – දාගෙන පහළට වැටුණා…

සූදු වලින් හෙළයන්නේ – රට වැනසී ගෙන එන්නේ මේවා පාඩමට රැගෙන – දැහැමින් ජීවත් වන්නේ…

පසු වදන :- … මේ කවිය ඇති ‘කතා කවිත්ත’ නම් කවි 17 ක් ඇති පොතේ එක් පින්තූරයක, ‘මහගම සේකර’ යයි ලියා තිබුනා මතකයි. මේ එක් ආරකට යන පින්තූර, එක් පුද්ගලයෙක් ඇඳි පින්තූර බව ඔබට පෙනේවි. මේ කවි පොත අඩුම ගානේ අවුරුදු 50 ක් වත් පරණයි. පොතේ කවරය නැහැ. කව්රු මේවා ලිව්වද දන්නේ නැහැ. සමහරවිට මෙය මහගම සේකර මහතාගේ තරුණ කාලයේ කෘතියක් වෙන්න පුළුවන්. හැකි විදියට ඒ නිර්මාණ කොපි කර පල කරන්නම්…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: