බහු බුද්ධිය

untitledබහු බුද්ධිය

“මෙහි හොඳ හරක් මස් – විකිණීමට තිබේ යන ලොකු කදිම දැන්වීමක් – ලෙබ්බෙගේ මස් කඩේ තුබුණා…

මෙහි මිස වෙන කොහිද – මෙහි තිබෙන දේ මෙහිම මයි “මෙහි”  කියන මේ වචනය – නුවුමනා යයි කෙනෙක් කීවහ…

“මෙහි” යන්න මැකුවා – ඉන් පසු “හොඳ හරක් මස්” විකිණීමට තිබේ” යයි – කියන ටික දැන් ඇත පුවරුවේ…

එහෙත් තව මිනිහෙක් – මස් ගෙනයන්නට අවුත් හරක් මාසවල ඇද්දැයි – හොඳක් නරකක් කියා ඇසුවා…

“ෂරි” තමයි කියමින් – හිස වනා එය පිළිගෙන “යේක අපි දන්නේ නිහී” – කියාලා ඊළඟට ලෙබ්බේ…

“හොඳ” යන අකුරු දෙක – මකා නිවැරදි කෙරෙමින් “හරක් මස් විකිණීමට -තිබේ” යන ටික ඉතිරි කෙරුවා…

“හරක් මිස වෙනෙකෙකු – මෙතන නො මරණ හින්දා හරක් යන ටික පමණක් – මකන්නට තව කෙනෙක් කීවහ…

හරක් යන පදයත් – අස්කර දමා එහෙයින් “මස් විකිණීමට තිබේ” – කියා පුවරුව සකස් කෙරුවා…

“ඇයි ඕයි මේකේ – මස් මිසක වෙන මොකවත් තිබෙනවද විකුණන්නට – කියා වෙනකෙක් යළිදු ඇසුවා…

මකා මස් යන්නත් – තවකෙක් එ දැක කියවා නානෝ මේ හරක් මස් – ඉතින් විකිණීමට නොවෙන්නම්…

මුදල් අරගෙන මිස – පිනට දෙනවද මේවා විකිණීමට කියන මේ – පදය අස් කළ යුතුයි කීවා…

ඒකත් කපා හැර – “තිබේ” යන්න ටික පමණක් ඉතිරි කල ලෙබ්බෙගෙ මේ – පුවරු කඩ දැන් පෙනේ පාළුව…

තිබේ යන මෙ පුදුම – දැන්වීම දුටු මහතෙක් මෙහි තිබෙන්නේ තමුසෙගෙ – ඇටද බඩ මාළුද ඇසුවා…

තරහ යට කරගෙන – නැගුණු විලියෙන් මිරිකී දැන්වීම ගෙන පොළවේ – ගසා පලු පලු කළා ලෙබ්බේ…

සිය අදහසට එන – නිදොස් වැඩ කරලනු මිස හැමදෙන කියන ලෙස කර – වැඩක් කෙළවර වීද කවදා…

පසු වදන 1 :- … මේ කවිය ඇති ‘කතා කවිත්ත’ නම් කවි 17 ක් ඇති කවි පොතේ එක් පින්තූරයක, ‘මහගම සේකර’ යයි ලියා තිබුනා මතකයි. මේ එක් ආරකට යන පින්තූර, එක් පුද්ගලයෙක් ඇඳි පින්තූර බව ඔබට පෙනේවි. මේ කවි පොත අඩුම ගානේ අවුරුදු 50 ක් වත් පරණයි. පොතේ කවරය නැහැ. කව්රු මේවා ලිව්වද දන්නේ නැහැ. සමහරවිට මෙය මහගම සේකර මහතාගේ තරුණ කාලයේ කෘතියක් වෙන්න පුළුවන්. හැකි විදියට ඒ නිර්මාණ කොපි කර පල කරන්නම්… පසු වදන 2:- ‘ලෙබ්බේ’ යනු අඩුම ගානේ එක වතාවක්වත් මක්කම ගොස් පිරිසිදු වී , ඥානවන්ත වී පැමිණෙන මුසල්මානුවාය…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: